My personal coat
Rodbina ACCETTO

Časovno pojavljanje priimkov v zvezi z rodbino Accetto v osebni bazi podatkov.


PRIIMKI 1750 - 1800 1800 - 1850 1850 - 1900 1900 - 1950 1950 - 2000
ACCETTO  
*
     
AMBROŽ      
*
 
ARHAR  
*
     
BASTARDI  
*
     
BERGANT        
*
BEZENŠEK    
*
   
BIZJAK
*
       
BLUMAUER    
*
   
BOJT  
*
     
BOŽIČ    
*
   
BRAVNIČAR    
*
   
BRIŠČEK    
*
   
CIGLAR      
*
 
CMREČNJAK        
*
DERMOTA      
*
 
DOBNIKAR  
*
     
DOLENC      
*
 
DUBAJIČ      
*
 
DURN        
*
ELDRIDGE      
*
 
ERŽEN    
*
   
FARIELLO      
*
 
FILOSA
*
       
FOROBOSCO  
*
     
FRANK      
*
 
FURLAN      
*
 
GARDEL
*
       
GODINA    
*
   
GORUP    
*
   
HEITZ      
*
 
HORJAK    
*
   
HORVAT      
*
 
HRASTAR  
*
     
JANUŠ      
*
 
JANČIGAR      
*
 
JANKOVIČ      
*
 
JERINA    
*
   
JESENOVIC  
*
     
KEBELJ    
*
   
KLENOVŠEK        
*
KOLEDNIK        
*
KOMAN    
*
   
KONSTANTINOVIČ      
*
 
KORDIŠ    
*
   
KOREN  
*
     
KORENČAN      
*
 
KOZIN      
*
 
KRAJGER    
*
   
KRAMAR    
*
   
KREJČI      
*
 
KREUTZER    
*
   
KRUMPAČNIK      
*
 
KRŽIŠNIK      
*
 
LOBE      
*
 
LOMOUC
*
       
LOVIŠČEK      
*
 
MALAVASIRIN
*
       
MALOVERH
*
       
MALOVRH    
*
   
MARINKO      
*
 
MARN    
*
   
MAROLT      
*
 
MASCHKE      
*
 
MAŠERA        
*
MAUSAR        
*
MEDIČ    
*
   
MIHELIČ    
*
   
MODRIJAN      
*
 
MOHOR      
*
 
NISANIČ      
*
 
NOVAKOVIČ        
*
OCVIRK        
*
OMEJC
*
       
OSREDKAR
*
       
OVEN  
*
     
PAŠIČ      
*
 
PAULET
*
       
PEČAR      
*
 
PERERA
*
       
PESTOTNIK    
*
   
PIRC    
*
   
PIRNAT    
*
   
PLANINŠEK      
*
 
PODOBNIK  
*
     
POGAČNIK      
*
 
PRATO
*
       
PRISTOV      
*
 
PUSTOVRH    
*
   
REDMOND        
*
ROTHARIN
*
       
ROZMAN    
*
   
RUDAN    
*
   
RUS  
*
     
SENIČAR    
*
   
SEVER    
*
   
SKUBIC      
*
 
SKUŠEK      
*
 
SOR  
*
     
SRAKAR    
*
   
STEFFEN      
*
 
ŠENK      
*
 
ŠKOF      
*
 
ŠTREKELJ    
*
   
ŠULC    
*
   
TOMINC  
*
     
TORELLI    
*
   
TUJETSCH      
*
 
TURK      
*
 
TURŠIČ    
*
   
URBANČIČ
*
       
VRHOVEC      
*
 
ZADNIK      
*
 
ZADNIKAR  
*
     
ZALAZNIK
*
       
ZAVRŠAN  
*
     
ZDEŠAR    
*
   
ZIDANIČ      
*
 
ZORE  
*
     
ZVER        
*
ŽBOGAR        
*Domov Domov-glavni menu

Copyright © 2001/2002 - Stane Accetto
All Rights Reserved
Webmaster: Stane Accetto - stane. accetto@siol.net