KRANJSKI JANEZI - 17. PEŠPOLK


Zgodovina 17. avstroogrskega pešpolka sega daleč nazaj v 17. stoletje in je tesno povezana z mestom Ljubljana. Tu je bil njegov štab in naborni center. Večino moštva so sestavljali Slovenci in kmalu se ga je prijelo ime "Kranjski Janezi". Polkovni jezik je bila slovenščina, poveljevalni jezik pa nemščina. V 17. pešpolku so služili mnogi znani in manj znani Slovenci kot vojaki in častniki.Njegov zadnji pokrovitelj je postal Oto Habsburški, zato so polk imenovali tudi »Cesarjeviči«. V prvi svetovni vojni je 17. pešpolk sodeloval na ruskem bojišču - vzhodni fronti in fronti proti Italiji - na Soški in Tirolski fronti. Znan je tudi upor nadomestnih bataljonov polka, ki so bili nastanjeni v Judenburgu zaradi slabih razmer v zadnjem letu vojne (1918) in obstoja Avstro-ogrske monarhije.

Nekaj slik ponazoritvena skupine "IR-17, Cesarjevic, Jakopičev drevored 26.8.2007

Prihod

Kranjski Janezi-prihod_2007

Na mestu voljno

Kranjski Janezi-voljno_2007

Pogled od zadaj

Kranjski Janezi-zadaj_2007

Prihod nadrejenih

Kranjski Janezi-nadrejeni_2007

Pregled vojske

Kranjski Janezi-pregled_2007

Odhod

Kranjski Janezi-odhod_2007
Ljubljana, Jakopičev drevored 2007. AS