Alpski svizec ~ Alpine Marmota


Br-flagClick to the flag for English text! Si-flagKlikni na zastavo za slovenski tekst!

Marmota - Svizec The Alpine marmots are one of the biggest rodents. Their bodies are plump and sturdy. The fur colour is a mixture of blonde to reddish to dark gray.Body mass changes drastically from season to season. They are specialized for digging, the thumb of marmot has a nail on it while all other digits have claws.
They are herbivorous and spend all spring and summer getting as fat as they can in preparation for winter time. Around October enter their burrow and close the entrance with hay and grass. When hibernating their temperature drops down to 4,5 degrees Celsius and breathing slows to 2 - 3 breathes per minute.
The lifetime of these animals is about max. 20 years in good conditions.
Alpski svizec je eden največjih glodavcev. Njihovo telo je robustno in čokato,dlaka je mešanica svetlorumene barve do rdečkaste in temnosive. Telesna masa svizca se drastično spreminja od sezone do sezone. Svizci so vešči kopanja, okončine so mišičaste in opremljene z dolgimi in močnimi kremplji.
So rastlinojede živali in potrošijo ogromno časa od spomladi do jeseni s ciljem, da se čimbolj zredijo. Nekje oktobra meseca gredo v svoje podzemne brloge in vhod zadelajo s senom in travo. V času zimskega spanja jim telesna temperatura pade na 4,5 st. Celzija, število vdihljajev pa na 2 do 3 v eni minuti.
Njihova življenska doba je največ 20 let v idealnih pogojih.

Br-flagBack


Si-flag Nazaj