My personal coat of arms

Uvod

Marsikdo se včasih vpraša od kod prihajam, kdo so moji predniki... Odgovor je pogosto nezadovoljiv, saj večina ljudi pozna le svoje starše, dedka ali babico pa že redki.

Da bi svoje poznavanje o mojih prednikih poglobil, sem se v letu 1993 lotil majhne raziskave. Začel sem z zbiranjem, iskanjem podatkov in se tako nehote kot čisti začetnik znašel v vodah odkrivanja, za mene čisto nove vede - rodoslovja. Priznam, da se v stroko nisem hudo zagrizel, ostal sem le amater, kljub temu pa si drznem tule podati nekaj napotkov, misli, idej tistim, ki šele razmišljajo , pa ne vedo kako začeti. Prav tem želim veliko uspeha in vztrajnosti.

Kdor hoče doseči cilj, mora narediti prvi korak.

Heraldika - Grboslovje

Vsak dan se srečujemo s številnimi znaki, katere nehote upoštevamo odnosno se podzavestno ravnamo po njih. Vsak znak nam govori, ima svoj enoličen pomen in ga ne moremo zamenjati z drugimi. Tudi v preteklosti so se ljudje srečevali z njimi, vendar ne tako pogosto. Eden od najbolj spoznavnih znakov preteklih dob je bil grb.

Grb je nastal iz vojaške potrebe in je bil kot tak razpoznavno osebno znamenje lastnika na bojišču in pozneje tudi v civilni rabi. Prvotno, nekje v XI. stoletju, so vitezi začeli svoje ščite barvati z različnimi znaki. Cilj tega je bil, da so bili znaki enostavni in vidni na večje razdalje. Kmalu se je iz tega razvila nova tehnika - veda heraldika. Pojavili so se heraldi , osebe, ki so skrbeli za red . Njihova naloga je bila vodenje grbovnikov, odobravanje novih grbov pri čemer so morali paziti, da so bili edinstveni, enostavni in jasni.

V heraldiki vlada strogi red in niz pravil so heraldi ustvarili zelo zgodaj . Ta se skozi stoletja niso v bistvu spreminjala. Pravi grb mora ustrezati tem pravilom, drugače je samo znak. Polni grb tvorijo sledeči elementi: ščit, čelada, pokrivalo čelade, perjanica; lahko pa imajo še dodatne elemente. Barve se v heraldiki tradicionalno imenujejo tinkture, te pa delimo na kovine in barve. Kovine so zlato in srebro, barve pa rdeča, modra, zelena in črna. Dodamo lahko še sivo in vijoličasto barvo. Da zadostimo pogoju vidljivosti grba od daleč, mora ta imeti kontrastne barve. Barve-slike na grbu se morajo zato izmenjavati in sicer: kovina-barva-kovina... To pravilo je v heraldiki eno od najvažnejših. Za grb je izredno pomembno, da ima svoj opis -blazon. Smisel blazona je, da z malo besedami opišemo grb, kateri je le odraz opisa.

Verjetno nas zanima kdo ima pravico do nošenja grba? Pravico na grb imamo vsi. Besede pravnika Bartola iz Saxoferrata iz XIV. stoletja nedvoumno govore o tem: "Quilibet potest sibi assumere arma et insignia illa portare et in rebus propriis impingere".

Rodoslovje

Prvo vprašanje, katero si zastavimo je; Kaj je rodoslovje? Rodoslovje je veda, ki se ukvarja z raziskavo krvnih družinskih vezi med posamezniki in jih na tej osnovi poveže med seboj. Dalje se ukvarja še z ostalimi pravnimi povezavami vezani na družino. Osnovna celica je torej družina s svojimi potomci, kateri nadaljujejo naslednji rod, istočasno pa povezujemo podatke iz preteklosti. Raziskujemo torej na več ravneh:

 • datum rojstva
 • kraj rojstva
 • datum poroke
 • datum smrti
 • kraj smrti
 • izobrazbo
 • bolezni
 • razna napredovanja
 • odlikovanja
 • pomebni dosežki
 • pripovedi starejših

Kako začeti je naše naslednje vprašanje. Prvi vir so nam naši starši. Kot prvo bi želeli vedeti naslednja vprašanja:

 1. kdaj in kje so bili rojeni;
 2. kje so odraščali;
 3. kdaj in kje so se poročili;
 4. kdo so bili njihovi roditelji-imena, priimki;
 5. kdaj so se poročili njihovi starši in kje;
 6. kje so pokopani njihovi starši in kdaj - kraj, pokopališče;
 7. ali so morda pokopani tam ali blizu tudi ostali člani dru-ine;
 8. kdo so bili njihovi strici in tete;
 9. kje, kdaj so bili rojeni, poročeni, umrli če vedo;
 10. vprašajte za najstarejše sorodnike
 11. takoj naredite plan obiskov teh oseb

Od tu dalje se začno naše raziskave ali po domače "lov na podatke". Podatki so raztreseni vsepovsod. Večino podatkov se bo našlo v arhivu Slovenije, škofijskih arhivih in posameznih župnijah. Končno moramo izbrati še sebi ustrezen računalniški rodoslovni program s katerim bomo uredili goro podatkov v smiselno celoto. Pri nas v Sloveniji se večinoma uporablja program Brothers Keepers, vendar osebno priporočam Cumberland Family Tree.