My personal coat of arms
Rodbina ACCETTO


Giusto ACCETTO


Priimek ACCETTO se je pojavil na slovenskih tleh s prihodom gospoda Giusto Accetto. Predvidevam, da se je to zgodilo v obdobju od leta 1845 do 1849. Sem je verjetno prišel z ostalimi Italijani na delo pri izgradnji železnice Dunaj - Celje - Ljubljana.

Mislim, da je bil Giusto podjeten človek. Že leta 1851 je bila v katastru knjižena njegova prva lastnina - parcela na Brdu pri Ljubljani / vir- kataster iz leta 1880 /.

Glede rojstva Giusta se opiram na podatek iz poročne matične knjige za leto 1853, kjer je navedena njegova starost 30 let. Na osnovi dodatnega zapisa - " samski list" ali neka druga cerkvena listina vezana na poroko, datirana 22. augusta 1853 Vignui (Feltre), Italija sem poizvedoval pri g. župniku iz Pren-a (Vignui). Dne 23.3.1993 sem prejel njegovo pismo s katerim potrjuje, da je bil Giusto rojen 29. julija 1822. Kot dojenčka ga je sprejela v rejo družina Gioachina Filosa - žena Anna Perera iz Vignui. Moram pripomniti, da se je v tej vasi nahajalo več rejniških družin, katere so sprejemale otroke. Kraj njegovega rojstva ali so bile to Benetke ali pa neki drugi kraj ostaja še vedno odprt, kakor tudi kdo so njegovi starši.

Umrl je doma na Brdu pri Ljubljani v starosti 71 let 10. januarja 1893 in bil pokopan na pokopališču v Šentvidu pri Ljubljani dva dni kasneje. Po ustnem izročilu je bil pokopan za cerkvijo, katera pa je bila povečana v letih 1896 - 1902 ( po potresu v Ljubljani ). S podatkom ali je bil grob prenešen ne razpolagam. Verjetno bi moral iskati podatke v dokumentaciji gradnje - prenove šentviške cerkve.

Giusto se je poročil dne 16. oktobra 1853 z domačinko Jero Malovrh /roj. 15.januar 1826 +18.november 1896 /. Mislim, da je bila prvi otrok, kateri se je rodil očetu Andreju Malovrh ( 1799-1848) in materi Heleni Urbančič (1795 +? ). Umrla je na naslovu Trnovski pristan 14, Ljubljana in bila pokopana dva dni po smrti na pokopališču sv. Krištofa. Domnevam, da ležijo sedaj njeni posmrtni ostanki v družinski grobnici Valentina Accetto na Žalah ( Ljubljana).


Arhivski viri


oseba

rojstna knjiga

poročna knjiga

mrliška knjiga

_

arhiv

leto

stran

arhiv

leto

stran

zap.št.

arhiv

leto

stran

Accetto Giusto

?

?

?

ŠK

1816-1858

92

20

ŠK

1893

6

Gertrude Maloverh

ŠK

1824-1837

22

ŠK

1816-1858

92

20

ŽT

?

?

Ana Accetto

AS

1838-1864

152

AS

1868-1891

?

?

?

?

?

Jakob Accetto

AS

1838-1864

163

?

?

?

?

?

?

?

Anton Accetto

AS

1838-1864

183

?

?

?

?

?

?

?

Valentin Accetto

AS

1838-1864

183

AS

1868-1891

?

?

?

?

?

Johhan Accetto

AS

1838-1859

?

?

?

?

?

?

?

?

Johhan Accetto

AS

1864-1878

?

AS

1868-1891

?

?

?

?

?

Josef Accetto

AS

1864-1878

43

AS

1868-1891

?

?

?

?

?

Opomba:

AS

Arhiv Slovenije, Ljubljana

ŠK

Škofijski arhiv , Ljubljana

ŽT

Župnija Trnovo, Ljubljana